Sopa Fine Arts - Kelowna art gallerySopa Fine Art Gallery Kelowna

Tis the Season...

Dec 5 - Jan 30/14

Kelowna Art Exhibition
Kelowna Art Exhibition Kelowna Art Exhibition Kelowna Art Exhibition Kelowna Art Exhibition Kelowna Art Exhibition